Close

Jila Parishad

 

Jila Parishad
S.No. Member of Jila Parishad Gram Panchayat/Panchayat Samiti / Constituency Number Block Name Mobile No.
1 Mamta Devi (Chairman)  IV Chatra 4 Lawalong 8083486546
2 Ruby verma (Vice Chairman)  IV Chatra 6 Chatra 7763834443
3 Nisha kumari  IV Chatra 5 Chatra 8292521521
4 Ramlakhan Dangi  IV Chatra 14 Gidhour 9504461376
5 Ranu das  IV Chatra 7 Hunterganj 9572850401
6 Sharmila devi  IV Chatra 8 Hunterganj 9931470710
7 Kameshwar gnjhu  IV Chatra 9 Hunterganj 9608406389,
8 Jitendra Kumar  IV Chatra 10 Hunterganj 9771773550 /   8581944403
9 Deelip Kumar  IV Chatra 12 Itkhori 9471320300,   8809090067
10 Chhaya Devi  IV Chatra 11 Kanhachatti 9430188996
11 Anita kumari  IV Chatra 3 Kunda 9572341347
12 Gunja Devi  IV Chatra 13 Mayurhand 9471120907
13 Sunita Devi  IV Chatra 15 Pathalgada 8083961005
14  Arun kumar yadav  IV Chatra 1 Pratappur
15  vikram kumar  IV Chatra 2 Pratappur 8292779666,   9504104451
16 Anamika Devi  IV Chatra 16 Simariya 9934118666,  9504934059
17 Jayprakash Singh  IV Chatra 17 Simariya 9431195382,  9771060960
18 Dularchand sahu  IV Chatra 18 Tandwa 9955678118,   8102313531
19 Anita Devi  IV Chatra 19 Tandwa 7543908262
20 Sangita tana Bhagat  IV Chatra 20 Tandwa 8809091393